Вестник ОГАСА

Сборник научных трудов
«ВЕСТНИК ОДЕССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВЕСТНИК ОДЕССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Сборник 74

ISSN 2415-377Х, Дата выпуска: март 2019

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇDovgan I.V., Kolesnikov A.V., Semenova S.V., Kyrylenko G.A., Makovetskaya E.A.
Завантажити The influence of geometric characteristics of the product on the moisture loss kinetics. C.97-105
ГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВОКривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цао, Лигуан Венг
Завантажити Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. C.137-146

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИАдрес

ул. Дидрихсона, 4, г. Одесса, 65029

Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua