Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 74

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: березень 2019

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇDovgan I.V., Kolesnikov A.V., Semenova S.V., Kyrylenko G.A., Makovetskaya E.A.
Завантажити The influence of geometric characteristics of the product on the moisture loss kinetics
ГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВОКривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цао, Лигуан Венг
Завантажити Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ


Моргун А.С., Задорожнюк В.О., Сідлецький А.С.
Завантажити Кінематика дискретного ґрунтового середовища за МГЕ

Адреса

вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua