Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

    Архів випусків

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

№ 62

№ 66

№ 70

№ 74

№ 78

№ 82

№ 86

№ 63

№ 67

№ 71

№ 75

№ 79

№ 83

№ 87

№ 64

№ 68

№ 72

№ 76

№ 80

№ 84

№ 65

№ 69

№ 73

№ 77

№ 81

№ 85

Адреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua