Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 84

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: вересень 2021

Вихідні данні та внутрішня обкладинка Завантажити


АРХІТЕКТУРА
БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
Роговий С.І., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М., Луцьковський В.М., Циганенко Г.М.
Завантажити Оцінка характеристик міцності та деформативності бетону й залізобетону (in English). pp.49-58


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ


ГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВОАдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua