Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 86

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: березень 2022

Вихідні данні та внутрішня обкладинка Завантажити


АРХІТЕКТУРАБУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Мурашко О.В., Калініченко А.С., Стебельський А.Л., Кубійович М.І., Волощук В.В.
Завантажити Спрощений неруйнівний метод визначення цілісності пустотних плит перекриттів (in English). pp.47-53
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇЦапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С.
Завантажити Дослідження поверхневих властивостей тканини для виготовлення наметів (in Ukrainian). pp.86-95

ГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВОТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВААдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua