Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 76

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: вересень 2019

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ


Купченко Ю.В., Сінгаївський П.М., Карпюк Ф.Р., Константінов П.В.
Завантажити Оцінка технічного стану і підсилення сталевих кроквяних ферм покриття
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ
ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВААдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua