Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 76

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: вересень 2019

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ


Купченко Ю.В., Сінгаївський П.М., Карпюк Ф.Р., Константінов П.В.
Завантажити Оцінка технічного стану і підсилення сталевих кроквяних ферм покриття. C.43-51
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ
ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВААдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua