Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 79

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: червень 2020

Вихідні данні та внутрішня обкладинка Завантажити


АРХІТЕКТУРАБУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Nepomyashchy О.М., Vyrovoy V.M., Makarova S.S., Khomenko A.A.
Завантажити Frost resistance of construction composites during one-sided freezingГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВООСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВААдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua