Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 75

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: червень 2019

АРХІТЕКТУРА
БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇКривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П.
Завантажити Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власні деформації шлаколужних цементів. C.81-90ГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВОІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Адреса

вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua