Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 78

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: березень 2020

Вихідні данні та внутрішня обкладинка Завантажити


АРХІТЕКТУРАБУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ГІДРОТЕХНІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВОІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯ
ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИАдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua