Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

...
ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Збірник 82

ISSN 2415-377Х, Дата випуску: березень 2021

Вихідні данні та внутрішня обкладинка Завантажити


АРХІТЕКТУРАБУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇКарпюк І.А., Целікова А.С., Карпюк В.М., Худобич А.О., Корчевний Д.С., Кравчук В.Г.
Завантажити Розрахункові моделі несучої здатності приопорних ділянок балкових базальтобетонних конструкцій (in English). pp.27-36

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ОБЛАДНАННЯТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВААдреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua