Вісник ОДАБА

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

Рік заснування: 2000
Тематики: Результати наукових і експериментально-теоретичних досліджень у галузі: будівництва та архітектури; будівельних конструкцій; будівельних матеріалів та технологій; гідротехнічного та транспортного будівництва; інженерних мереж та обладнання; основ та фундаментів; технології та організації будівельного виробництва
Індексується в наукометричних базах даних:


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №4761 від 25.12.2000 р.
Фахова реєстрація: Постанова №1643 від 28.12.2019 (категорія Б)
Галузь науки: технічні спеціальності:
191 – Архітектура та містобудування
192 – Будівництво та цивільна інженерія
194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)
Головний редактор: Вировой В.М. – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри виробництва будівельних виробів та конструкцій
Відповідальний редактор: Кровяков С.О. – д.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, проректор з наукової роботи
Відповідальний секретар: Антонюк Н.Р. – к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, доцент кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів
Адреса редакції Редакція «Вісника ОДАБА»,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
вул. Дідрихсона, 4,
м. Одеса, 65029
тел. (048) 70-00-608
е-mail: visnuk_odaba@ogasa.org.ua
Сайт вісника: visnyk-odaba.org.ua
Сайт академії: odaba.edu.ua
Платіжні реквізити: Центр НТТМ по АБ, код 21028281,
МФО 320478, Р/р UA 103204780000026009924861812
в ПАТ АБ «Укргазбанк»,
Призначення платежу: «Вісник ОДАБА, ПІБ першого автора»

Адреса

вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua