Сучасне будівництво та архітектура

Збірник наукових праць
«СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА»

ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)

Попередня назва збірника Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури
Рік заснування: 2000. Під сучасною назвою - 2022
Тематики: Результати наукових і експериментально-теоретичних досліджень у галузі: будівництва та архітектури; будівельних конструкцій; будівельних матеріалів та технологій; гідротехнічного та транспортного будівництва; інженерних мереж та обладнання; основ та фундаментів; технології та організації будівельного виробництва
Індексується в наукометричних базах даних:


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №25221-15161ПР від 10.06.2022 р.
Фахова реєстрація: Постанова №1643 від 28.12.2019 (категорія Б)
Галузь науки: технічні спеціальності:
191 – Архітектура та містобудування
192 – Будівництво та цивільна інженерія
194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)
Головний редактор: Вировой В.М. – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри виробництва будівельних виробів та конструкцій
Відповідальний редактор: Кровяков С.О. – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, проректор з наукової роботи
Відповідальний секретар: Антонюк Н.Р. – к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, доцент кафедри архітектурних конструкцій
Адреса редакції Редакція збірки «Сучасне будівництво та архітектура»,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
вул. Дідрихсона, 4,
м. Одеса, 65029
тел. (048) 70-00-608
е-mail: visnuk_odaba@ogasa.org.ua
Сайт збірника: visnyk-odaba.org.ua
Сайт академії: odaba.edu.ua
Платіжні реквізити: Центр НТТМ по АБ, код 21028281,
МФО 320478, Р/р UA 103204780000026009924861812
в ПАТ АБ «Укргазбанк»,
Призначення платежу: «Сучасне будівництво та архітектура, ПІБ першого автора»

Адреса

вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua