Сучасне будівництво та архітектура

Збірник наукових праць
«СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА»

ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до співробітництва з фаховим виданням Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Збірник наукових праць "Сучасне будівництво та архітектура" публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі будівництва та цивільної інженерії і раніше не публікувались.

Мета видання ‒ висвітлення актуальних проблем будівельної промисловості і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки матеріалів, конструкцій та технологій, аналізу економічних аспектів роботи підприємств будівельної галузі. Вирішення вищезазначених завдань можливо за умови тісного співробітництва з підприємствами будівельної галузі.

Задача видання‒ публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів, відповідно до потреб будівельної промисловості, в області будівельних конструкцій, будівельних матеріалів та технологій, гідротехнічного та транспортного будівництва, інженерних мереж та обладнання, основ та фундаментів, технології та організації будівельного виробництва. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 року (категорія Б), де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів закладів вищої освіти та спеціалістів-практиків у галузі «Будівництва та архітектури».

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань ISSN 2786-6696 (print), ISSN 2786-670X (online)

З 2016 року збірник наукових праць включено до міжнародної науковометричної бази Іndex Copernicus. Показник ICV ‒ 54.02 (2016); ICV ‒ 68.83 (2017); ICV ‒ 76.12 (2018); ICV ‒ 85.63 (2019); ICV ‒ 92.10 (2020); ICV ‒ 100.0 (2021).

Запрошуємо Вас до опублікування Ваших статей і сподіваємося на плідну співпрацю!

 

Перелік тематичних рубрик

  • Архітектура.
  • Будівельні конструкції.
  • Будівельні матеріали та технології.
  • Гідротехнічне та транспортне будівництво.
  • Інженерні мережі та обладнання.
  • Основи та фундаменти.
  • Технологія та організація будівельного виробництва.

 

До розгляду приймаються статті, які пройшли перевірку на плагіат програмою unicheck.com та мають оригінальність не менше 85%.

Статті публікуються англійською і українською мовами.

Періодичність видання – 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

 

Адреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua