Сучасне будівництво та архітектура

Збірник наукових праць
«СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА»

ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

збірника наукових праць

Сучасне будівництво та архітектура

 

Вировой Валерій Миколайович – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури – головний редактор, професор кафедри Виробництва будівельних виробів та конструкцій;
Scopus ID: 57192371695, https://orcid.org/0000-0001-8818-4112;

Кровяков Сергій Олексійович – д.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури – відповідальний редактор,  проректор з наукової роботи;
Scopus ID: 57215915002, https://orcid.org/0000-0002-0800-0123;

Антонюк Надія Романівна – к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури – відповідальний секретар, доцент кафедри Архітектурних конструкцій;
Scopus ID: 57210931862, https://orcid.org/0000-0003-1730-0723.

 

Редакційна колегія:

Азізов Талят Нуредінович – д.т.н., проф., Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, завідувач кафедри Техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності;
Scopus ID: 57201665625, https://orcid.org/0000-0001-9621-9805;

Горик Олексій Володимирович – д.т.н., проф., Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри Загальнотехнічних дисциплін;
Scopus ID: 6603566477, https://orcid.org/0000-0002-2804-5580;

Карпюк Василь Михайлович – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд;
Scopus ID: 57210750773, https://orcid.org/0000-0002-4088-6489;

Клименко Євген Володимирович – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд;
Scopus ID: 57210746673, https://orcid.org/0000-0002-4502-8504;

Кривенко Павло Васильович – д.т.н., проф., директор  Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин та матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури;
Scopus ID: 27171785900, https://orcid.org/0000-0001-7697-2437;

Крутій Юрій Сергійович – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, проректор по науково-педагогічній    роботі;
Scopus ID: 57195062112, https://orcid.org/0000-0001-7105-3087;

Ляшенко Тетяна Василівна – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри Інформаційних технологій та прикладної математики;
Scopus ID: 6506881580, https://orcid.org/0000-0002-6232-4866;

Плугін Андрій Аркадійович – д.т.н., проф., Український державний університет залізничного транспорту, завідуючий кафедри Будівельні матеріали, конструкції та споруди;
Scopus ID: 57194787882, https://orcid.org/0000-0002-6941-2076;

Саницький Мирослав Андрійович – д.т.н., проф., НУ «Львівська політехніка», завідуючий кафедри Будівельного виробництва;
Scopus ID: 6505847920, https://orcid.org/0000-0002-8609-6079;

Сур’янінов Микола Георгійович. – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри Будівельної механіки;
Scopus ID: 57201724037, https://orcid.org/0000-0003-2592-5221;

Шинкевич Олена Святославівна – д.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри;Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів;
Scopus ID: 55502072000, https://orcid.org/0000-0002-2842-1785;

Czarnecki Lech – Professor, Instytut Techniki Budowlanej, ITB, Warsaw, Польща;
Scopus ID: 7005434431, https://orcid.org/0000-0003-3340-9075;

Iskhakov Iakov – Phd., Professor, Ariel University, Ariel, Ізраїль;
Scopus ID: 6602780873;

Fischer Hans-Bertram – Dr.-Ing., Bauhaus-Universität, Weimar, Німеччина;
Scopus ID: 7403438204;

Ramanathan Hareesh N. – Dr., Professor, Toc H Institute of Science and Technology, Arakkunnam, Kochi, Kerala, Індія;
Scopus ID: 56083343300;

Kozina Goran – Professor, University North, Хорватія;
Scopus ID: 42161745300;

Milkovic Marin – Phd., University North, Хорватія;
Scopus ID: 14420015700;

Ribakov Y.L. – Ph.D., Professor, Ariel University, Ariel, Ізраїль;
Scopus ID: 8582291300;

Slapac Mariana – Dr. Habilitat of Art, Cultural Heritage Institut, Chisinau, Молдова;
Scopus ID: 57200195483.

 

Технічна редакція:

Зайцева Ольга Юріївна – к.філ.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури, доцент кафедри Іноземних мов;

Адреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будивництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua