...

Збірник наукових праць
«ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

ISSN: 2415-377Х

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

збірника наукових праць

Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури

 

Вировой Валерій Миколайович – д.т.н., проф., ОДАБА – головний редактор, професор кафедри «Виробництва будівельних виробів та конструкцій»

Кровяков Сергій Олексійович – д.т.н., доц., ОДАБА – відповідальний редактор,  проректор з наукової роботи

Антонюк Надія Романівна – к.т.н., доц., ОДАБА – відповідальний секретар, доцент кафедри «Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів»

 

Редакційна колегія:

Азізов Талят Нуредінович – д.т.н., проф., Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, завідувач кафедри «Техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності»

Горик Олексій Володимирович – д.т.н., проф., Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри «Загальнотехнічних дисциплін»

Карпюк Василь Михайлович – д.т.н., проф., ОДАБА, професор кафедри «Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд»

Клименко Євген Володимирович – д.т.н., проф., ОДАБА, завідувач кафедри «Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд»

Кривенко Павло Васильович – д.т.н., проф., директор  Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин та матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури 

Крутій Юрій Сергійович – д.т.н., проф., ОДАБА, проректор по науково-педагогічній    роботі

Ляшенко Тетяна Василівна – д.т.н., проф., ОДАБА, професор кафедри «Інформаційних технологій та прикладної математики»

Плугін Андрій Аркадійович – д.т.н., проф., Український державний університет залізничного транспорту, завідуючий кафедри «Будівельні матеріали, конструкції та споруди»

Саницький Мирослав Андрійович – д.т.н., проф., НУ «Львівська політехніка», завідуючий кафедри «Будівельного виробництва» 

Сур’янінов Микола Георгійович. – д.т.н., проф., ОДАБА, завідувач кафедри «Будівельної механіки»

Шинкевич Олена Святославівна – д.т.н., проф., ОДАБА, професор кафедри «Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів»

Czarnecki Lech – Professor, Instytut Techniki Budowlanej, ITB, Warsaw, Польща

Iskhakov Iakov – Phd., Professor, Ariel University, Ariel, Ізраїль

Fischer Hans-Bertram – Dr.-Ing., Bauhaus-Universität, Weimar, Німеччина

Hareesh N Ramanathan – Dr., Professor, Toc H Institute of Science and Technology, Arakkunnam, Kochi, Kerala, Індія

Kozina Goran – Professor, University North, Хорватія

Milkovic Marin – Phd., University North, Хорватія

Ribakov Y.І. – Ph.D., Professor, Ariel University, Ariel, Ізраїль

Slapac Mariana – Dr. Habilitat of Art, Cultural Heritage Institut, Chisinau, Молдова

 

Технічна редакція:

Зайцева Ольга Юріївна – к.філ.н., доц., ОДАБА, завідуюча кафедрою «Іноземних мов»

Кусаковська Вікторія Анатоліївна – к.філ.н., доц., ОДАБА, доцент кафедри «Іноземних мов»

Адреса

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029

Одеська державна академія будивництва та архітектури (ОДАБА)

Тел: +38-048-700-06-08
Email: visnuk_odaba@ogasa.org.ua